Huisregels

 1. Iedereen van 18 jaar en ouder dient op vertoon van een geldig identiteitsbewijs aan de poort een merkteken te halen waarmee het verkrijgen en consumeren van alcoholhoudende dranken is toegestaan.
 1. Iedereen zal op zowel vrijdag, zaterdag als zondagavond vanaf 19.00 uur bij de toegangspoort, door het aanwezige beveiligingspersoneel, gevisiteerd worden. Deze controle is verplicht.
 1. Op het gehele terrein geldt de wettelijke identificatieplicht.
 1. Op ieder moment kan het bar- of beveiligingspersoneel vragen naar een identiteitsbewijs van een persoon.
 1. Voor personen onder de 18 jaar is het gebruik of in bezit hebben van alcoholhoudende dranken verboden. Personen onder de 18 jaar die in overtreding zijn, zullen onmiddellijk van het evenemententerrein worden verwijderd en de toegang tot het terrein worden ontzegd. Deze sanctie is geldig voor de duur van het gehele evenement.
 1. Personen van 18 jaar en ouder die alcoholhoudende dranken verstrekken aan personen onder de 18 jaar zullen onmiddellijk van het evenemententerrein worden verwijderd en de toegang tot het terrein worden ontzegd. Deze sanctie is geldig voor de duur van het gehele evenement. De organisatie zal te allen tijde eventuele opgelegde boetes verhalen op de overtreder(s).
 1. Op vrijdag, zaterdag en zondag geldt op het terrein van FC Uitgeest, na de laatst gespeelde wedstrijd, een toegangsverbod voor personen onder de 18 jaar. Personen onder de 18 jaar die zich daarna, zonder toestemming van de organisatie, op het terrein bevinden zullen worden verwijderd.
 1. Het is niet toegestaan kleding, voetbaltassen of andere eigendommen onbeheerd achter te laten in de feesttent of enige andere plaats op het complex van FC Uitgeest. Op het evenemententerrein zijn kluizen waar tegen betaling spullen kunnen worden opgeborgen. Voetbaltassen dienen te worden geplaatst op de aangewezen locatie.
 1. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van en/of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen.
 1. Voor de persoonlijke hygiëne dient gebruik te worden gemaakt van de op het complex aanwezige toiletvoorzieningen.
 1. Aanwezigen dienen te allen tijde de aanwijzingen op te volgen van leden van de organisatie en/of door de organisatie aangestelde beveiligingsorganisatie.
 1. Het is verboden in het bezit te zijn van wettelijk verboden voorwerpen, wapens en/of voorwerpen waarmee iemand kan worden verwond. Personen die in overtreding zijn, zullen onmiddellijk van het evenemententerrein worden verwijderd en de toegang tot het terrein wordt ontzegd. Deze sanctie is geldig voor de duur van het gehele evenement.
 1. Het is verboden om drugs en/of lachgas in bezit te hebben dan wel te gebruiken op het sportcomplex. Personen die in overtreding zijn, zullen onmiddellijk van het evenemententerrein worden verwijderd en de toegang tot het terrein wordt ontzegd. Deze sanctie is geldig voor de duur van het gehele evenement.
 1. Het is verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen of aanwezig te hebben op het sportcomplex. Personen die in overtreding zijn, zullen onmiddellijk van het evenemententerrein worden verwijderd en de toegang tot het terrein wordt ontzegd. Deze sanctie is geldig voor de duur van het gehele evenement.
 1. Het is verboden om te roken in de feesttent. Met roken worden ook alle elektronische varianten van roken bedoeld. De organisatie zal te allen tijde eventuele opgelegde boetes verhalen op de overtreder(s) in kwestie.
 1. Indien het gedrag van een persoon daartoe aanleiding geeft, zal de organisatie de betreffende persoon overdragen aan de politie, en/of de toegang tot het sportcomplex ontzeggen.
 1. Personen die van het sportcomplex zijn verwijderd wegens het overtreden van de huisregels en voor een tweede keer worden aangetroffen op het sportcomplex (zonder daar toestemming voor gehad te hebben) worden wegens huisvredebreuk aan de politie overgedragen.
 1. Ten tijde van het evenement is het sportcomplex voorzien van cameratoezicht middels verschillende installaties om het evenement veilig en ordelijk te laten verlopen. Daarnaast wordt er ook beeld- en geluidsmateriaal gemaakt voor commerciële doeleinden, zonder dat hiertoe een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd is aan de bezoekers.
 1. Bovenstaande regels gelden in de feesttent en op het gehele sportcomplex/evenemententerrein.