Huisregels

1.        Iedereen boven de 18 jaar dient op vertoon van legitimatie aan de poort een merkteken te halen waarmee het verkrijgen en consumeren van alcoholhoudende dranken is toegestaan.

2.        Iedereen zal op zowel vrijdag, zaterdag als zondagavond vanaf 19.00 uur bij de toegangspoort, door het aanwezige beveiligingspersoneel, gevisiteerd worden. Deze controle is verplicht en ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. 

3.        Op het gehele terrein geldt de wettelijke legitimatieplicht. 

4.        Op ieder moment kan het bar- of beveiligingspersoneel vragen naar het legitimatiebewijs van een persoon. 

5.        Voor personen onder de 18 jaar is het gebruik of in bezit hebben van alcoholhoudende dranken verboden. Personen onder de 18 jaar die betrapt worden op het overtreden van dit verbod, zullen onmiddellijk van het sportcomplex worden verwijderd. Deze sanctie geldt voor het gehele verdere evenement. 

6.        Personen boven de 18 jaar die alcoholhoudende dranken verstrekken aan personen onder de 18 jaar wordt de toegang tot het feestterrein ontzegd. Deze sanctie geldt voor het gehele verdere evenement. De organisatie zal te allen tijde eventuele opgelegde boetes verhalen op de overtreder in kwestie.

7.        Op vrijdag, zaterdag en zondag geldt op het terrein van FC Uitgeest na de laatst gespeelde wedstrijd een toegangsverbod voor personen onder de 18 jaar. Personen onder de 18 jaar die zich daarna, zonder toestemming van de organisatie, op het terrein bevinden zullen worden verwijderd. 

8.     Drugs zijn niet toegestaan. Wij hanteren een ‘zero tolerance’ beleid.

9.        Het is niet toegestaan kleding, voetbaltassen of andere eigendommen onbeheerd achter te laten in de tent of enige andere plaats op het complex van FC Uitgeest. In de feesttent is een garderobe geplaatst waar tegen betaling kleding, voetbaltas e.d. kan worden afgegeven. 

10.        De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoek raken van en/of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen. 

11.      Voor de persoonlijke hygiëne dient gebruik te worden gemaakt van de op het complex aanwezige toiletvoorzieningen.

 

12.      Aanwezigen dienen te allen tijde de aanwijzingen op te volgen van leden van de organisatie en/of door de organisatie aangestelde bewakingsdiensten. 

13.      Het is verboden in het bezit te zijn van voorwerpen waarmee een ander persoon verwond kan worden. 

14.      Het is verboden om drugs in bezit te hebben dan wel te gebruiken op het sportcomplex. 

15.      Het is verboden om te roken in de feesttent. De organisatie zal te allen tijde eventuele opgelegde boetes verhalen op de overtreder in kwestie. 

16.      Indien het gedrag van een persoon daartoe aanleiding geeft, zal de organisatie de betreffende persoon overdragen aan de politie, en/of de toegang tot het sportcomplex ontzeggen. 

17.      Personen die van het sportcomplex zijn verwijderd vanwege het overtreden van de huisregels en voor een tweede keer worden aangetroffen op het sportcomplex (zonder daar toestemming voor gehad te hebben) worden wegens huisvredebreuk aan de politie overgedragen.

18.   De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het festivalterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd is aan de bezoekers.

19.   Er zullen opnamen gemaakt worden van de wedstrijden van het ICGT. Bij de opnames van deze wedstrijden kunnen ook bezoekers in beeld gebracht worden. Deze opnamen zullen online worden uitgezonden en kunnen worden gebruikt, zonder dat hiertoe een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd is aan de bezoekers.  

20.    Bovenstaande regels gelden in de feesttent en op het gehele sportcomplex gedurende het gehele evenement.