Je bekijkt nu Ook in 2021 geen ICGT

Ook in 2021 geen ICGT

  • Berichtcategorie:Editie 2021

Helaas. Ook in 2021 kan het ICGT niet doorgaan. Vanwege de huidige status en prognose van de coronacrisis is het dit jaar niet mogelijk het toernooi door te laten gaan. Ook niet op een later tijdstip.

“We hielden lange tijd goede hoop, maar inmiddels is duidelijk dat ook dit jaar ons mooie toernooi niet door kan gaan”, vertelt Gerrit Idema, stichtingsvoorzitter van het ICGT. “Die beslissing hebben we zelf genomen na een helder en goed gesprek met de gemeente, veiligheidsregio en de GGD. Jammer, maar het is niet anders.”

De toernooiorganisatie ging in de eerste week van februari in gesprek met de gemeente, veiligheidsregio en de GGD. Het doel: samen de mogelijkheden onderzoeken om dit jaar, ondanks de coronacrisis, een toernooi te organiseren. Voor de organisatie waren vooraf een paar dingen duidelijk: geen toernooi als mondkapjes en anderhalve meter afstand verplicht is. Het ICGT heeft ontzettend veel vrijwilligers, maar zoiets is niet te handhaven. De organisatie stond wel open om als proefevenement voor de regio te fungeren, maar ook dat was niet haalbaar.

Tijdens het gesprek met de gemeente bleken er te veel mitsen en maren aan zo’n opzet te zitten. De GGD wil eerst de uitkomsten van proefevenementen in maart en april afwachten en evalueren. Pas dan wil het kijken naar eventuele nieuwe proefevenementen. Dit maakte een ICGT organiseren met Pinksteren op 22 en 24 mei onmogelijk voor de organisatie.

Geopperd is er nog om het toernooi eventueel na de zomer te organiseren: in september. Ook dat blijkt geen optie. Veel evenementen die in de eerste helft van 2021 plaats zouden vinden zijn al uitgeweken naar na de zomer. De Veiligheidsregio Kennemerland heeft in september te weinig capaciteit over om nog extra evenementen aan te kunnen. Dus ook uitstel was geen optie.

De toernooiorganisatie richt zijn pijlen daarom op het organiseren van het 35e ICGT in 2022. Jammer, maar natuurlijk is er vanuit de organisatie begrip hiervoor. “We hopen tegen die tijd een ouderwets mooi en gezellig toernooi te mogen organiseren”, aldus Idema.